U staat op het punt een nieuwe wereld te verkennen, de wereld van onderwaterfauna en -flora!

Het beoefenen van de duiksport vergt echter een aangepaste conditie, zowel op lichamelijk als op mentaal vlak.

Een uitgebreid preventief medisch onderzoek is dan ook onontbeerlijk. Het objectief is het uitsluiten van ziektes die het duiken onveilig of onmogelijk maken (maar al te vaak wordt men achteraf geconfronteerd met een aandoening die initieel niet toeliet de duiksport aan te vangen). Dit onderzoek is niet alleen in het belang van uw eigen veiligheid maar tevens in het belang van uw mededuikers.

Verzekeringsmatig verplicht NELOS (Nederlandstalige Liga voor Onderwatersport en –onderzoek) zijn leden om jaarlijks een medisch onderzoek te ondergaan. Hiervoor komt een medische keuringsfiche u en de door u gekozen arts toe. Deze fiche omvat:

  • een lijst van ziektes die de duiksport onmogelijk maken;
  • een vragenreeks over uw gezondheidstoestand;
  • richtlijnen voor een routine klinisch onderzoek;
  • een door de arts te valideren afknipstrook bestemd voor de duikclub.

Een inspannings-ecg en uitgebreid neus-keel-ooronderzoek (tympanometrie, audiogram) worden in onze duikclub met aandrang gevraagd bij een eerste consultatie. Vanaf de leeftijd van 45 jaar is een ecg verplicht om de 5 jaar.

Meer informatie over de medische verplichtingen vind je op de pagina over medisch onderzoek op de NELOS-website.

Bij goedkeuring dient u een gevalideerde afknipstrook af te geven aan het secretariaat van de duikclub (uw duikboekje moet eveneens op de desbetreffende plaats door de arts gedagtekend en afgestempeld worden). Bij tijdelijke of definitieve afkeuring moet het secretariaat van de duikclub hiervan zonder verwijl op de hoogte gebracht worden (zonder méér mee te delen dan nodig is voor de afkeuring).