De duikschool (ook commissie duikonderricht genoemd – CD) wordt geleid door Reinaert Crombez en bestaat uit alle NELOS-instructeurs, aangevuld met alle lesgevers met een AI (assistent instructeur-brevet) die verkozen werden binnen de commissie.

Deze kan aangevuld worden met lesgevers die geen AI-brevet of instructeurtitel bezitten.

De CD heeft tot taak het klassieke duikonderricht voor alle leden te organiseren conform de richtlijnen van de NELOS – CMAS (Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport vzw).

Je kan de duikschool steeds bereiken door te mailen naar duikschoolverantwoordelijke@Koraalduivels.com

NELOS-logo_2022_basis
Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en Sport
Oost-Vlaamse Vereniging voor Onderwateronderzoek en Sport