Welkom bij de Koraalduivels, waar plezier en respect hand in hand gaan! Onze duikclub hecht veel waarde aan een positieve en respectvolle sfeer, waar iedereen zichzelf kan zijn. Plezier staat centraal, en we streven ernaar om als club te groeien, ook in respect naar eenieder toe.
 
Als onderdeel van ons streven naar een veilige en integere omgeving hebben we speciale aandacht voor het waarborgen van persoonlijke grenzen. Indien je ooit te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, rechtstreeks of onrechtstreeks, staan onze Club-API’s (AanspreekPunt Integriteit) voor je klaar. Deze API’s vormen laagdrempelige aanspreekpunt binnen een sportclub (Club-API) waarbij sporters, ouders, lesgevers, instructeurs, bestuursleden en andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Kaat
Verbrugghe

Ina
Willemyns

Bij De Koraalduivels hebben we twee toegewijde club-API’s, Kaat en Ina. Ina is het aanspreekpunt voor de volwassenen, terwijl Kaat er is voor de Jeugd. Echter, je bent vrij om contact op te nemen met degene waar jij je het meest comfortabel bij voelt. 
Deze API’s luisteren naar jouw verhaal, beoordelen objectief de situatie, en streven naar een oplossing in vertrouwen. In geval van ongewenst gedrag, aanrakingen, intieme gesprekken, pesten, fysiek geweld, of andere zaken die niet door de beugel kunnen, moedigen wij je aan hierover te praten.
 
Je kunt onze club-API’s bereiken tijdens de trainingen, op clubactiviteiten door ons aan te spreken of daarbuiten via onderstaand e-mailadres en telefoonnummer dat hierboven te vinden is. 
 
Bij de Koraalduivels willen we een cultuur van openheid bevorderen, waar iedereen zich veilig voelt om incidenten te melden. Samen streven we ernaar om een duikclub te zijn waar plezier, respect en integriteit samenkomen.