Om lid te worden van de Koraalduivels moet aan drie voorwaarden voldaan worden:

  • administratief: Het aanvraagformulier online invullen.
  • medisch: Een geneeskundig onderzoek ondergaan waaruit blijkt dat men geschikt is voor het beoefenen van de duiksport.
  • financieel: Het lidgeld betalen.

Voor meer uitleg kan je terecht bij ons secretariaat. Je kan op woensdagavond ook een kijkje komen nemen op onze trainingen.

Wil je lid worden van onze club? Schrijf je via dit formulier online in

We vragen je ook onze statuten en ons huishoudelijk reglement te lezen.

Als je nog geen duikbrevet hebt moet dit tegen begin september of januari gebeuren. We nemen ieder jaar ook maar een beperkt aantal nieuwe leden aan teneinde een kwalitatief hoogstaande opleiding te kunnen garanderen.

Heb je wel al een brevet, dan kan je te allen tijde lid worden.

U staat op het punt een nieuwe wereld te verkennen, de wereld van onderwaterfauna en -flora!

Het beoefenen van de duiksport vergt echter een aangepaste conditie, zowel op lichamelijk als op mentaal vlak.

Een uitgebreid preventief medisch onderzoek is dan ook onontbeerlijk. Het objectief is het uitsluiten van ziektes die het duiken onveilig of onmogelijk maken (maar al te vaak wordt men achteraf geconfronteerd met een aandoening die initieel niet toeliet de duiksport aan te vangen). Dit onderzoek is niet alleen in het belang van uw eigen veiligheid maar tevens in het belang van uw mededuikers.

Verzekeringsmatig verplicht NELOS (Nederlandstalige Liga voor Onderwatersport en –onderzoek) zijn leden om jaarlijks een medisch onderzoek te ondergaan. Hiervoor komt een medische keuringsfiche u en de door u gekozen arts toe. Deze fiche omvat:

  • een lijst van ziektes die de duiksport onmogelijk maken;
  • een vragenreeks over uw gezondheidstoestand;
  • richtlijnen voor een routine klinisch onderzoek;
  • een door de arts te valideren afknipstrook bestemd voor de duikclub.

Een inspannings-ecg en uitgebreid neus-keel-ooronderzoek (tympanometrie, audiogram) worden in onze duikclub met aandrang gevraagd bij een eerste consultatie. Vanaf de leeftijd van 45 jaar is een ecg verplicht om de 5 jaar.

Meer informatie over de medische verplichtingen vind je op de pagina over medisch onderzoek op de NELOS-website.

Bij goedkeuring dient u een gevalideerde afknipstrook af te geven aan het secretariaat van de duikclub (uw duikboekje moet eveneens op de desbetreffende plaats door de arts gedagtekend en afgestempeld worden). Bij tijdelijke of definitieve afkeuring moet het secretariaat van de duikclub hiervan zonder verwijl op de hoogte gebracht worden (zonder méér mee te delen dan nodig is voor de afkeuring).

Lidgeld Koraalduivels 2020-2021

Categorie 1: Jeugdduikers
startend in september€160
startend in januari€115
Categorie 2: Niet NELOS-gebrevetteerde leden
nieuwe leden & leden gebrevetteerd bij andere federatie (excl. inschaling)
startend in september€245
startend in januari€200
overkomende jeugdduikers€195
Categorie 3: NELOS-gebrevetteerde leden of in opleiding
gewoon lid€165
Nelos-gebrevetteerde leden startend in januari€135
tweede lid (lid zonder NELOS-bijdrage)€105
niet-trainend lid (NELOS-gebrevetteerd)€90
Categorie 4: Leden Raad van Bestuur / Commissie Duikonderricht
lid RvB/CD€80
Reducties
vanaf het 2e lid van hetzelfde gezin-€15

Alle stortingen dienen te gebeuren op het clubrekeningnummer BE74-447-8647341-07 met vermelding van naam en type lidmaatschap.

Per brevet zal door NELOS een bepaald homologatiebedrag aangerekend worden aan de aanvrager. Dit homologatiegeld wordt geïnd via de club bij het behalen van het brevet maar gaat volledig naar de federatie.

Bekijk de huidige homologatiebedragen op: https://www.nelos.be/artikel/homologatie

Leden die overkomen van een andere federatie en hun brevet willen laten inschalen door NELOS betalen een aangepast bedrag naargelang het type inschaling.

Alle stortingen dienen te gebeuren op het clubrekeningnummer BE74-447-8647341-07 met vermelding van naam en type homologatie.